Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

OLIVE OIL FOR HUMAN
Reduced risk of breast cancer

Reduced risk of Alzheimer's disease

Controls blood sugar level

41% less risk of stroke compared with people who never use olive oil in cooking

Lower cholesterol levels and balanced the fatty acids

Reduces digestive tract problems

Weight loss benefits

Lower blood presure

Rich in anti-oxidants, vitamin E and vitamin K

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου