Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

1O FOOD FOR STRONG NAILS

10 FOOD FOR STRONG NAILS

  1. BANANA
  2. PUMPKIN SEEDS
  3. ALMONDS
  4. BROCCOLI
  5. EGGS
  6. CARROTS
  7. TOMATOES
  8. BEANS
  9. CHIA SEEDS
  10. LEAFY GREENS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου